Home

Blueskartellet er Horsens’ lokale bluesforening. Vi arrangerer adskillige koncerter på de horsensianske spillesteder året rundt med danske og internationale bluesartister. Årets højdepunkt er vores årlige begivenhed BLUESALIVE festival. En endagsfestival med oplevelser fra øverste hylde. Her på siden kan du følge med i hvilke arrangementer, der kommer i den nærmeste fremtid og i øvrigt  læse om hvem vi er, og hvad vi har gang i for tiden.

Indkaldelse til Blueskartellets ordinære generalforsamling
Søndag d. 24.03.2024 kl. 14.00 på Kulisselageret, Teatertorvet, Horsens

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af øvrig bestyrelse
10. Valg af revisor
11. Valg af suppleanter, herunder valg af revisor suppleant
12. Eventuelt

 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen på formand@blueskartellet.dk

Vi har et godt samarbejde med både lokale og nationale aktører, der alle medvirker til, at gøre det muligt at afvikle vores mange arrangementer.